0888 979 122

0888 962 475

t_vasilev@mail.bg

Интериорни стълби

Интериорни стълби – конструктивните и декоративни елементи с който се постига уникално и неповторимо усещане в общият облик на жилището.

Интериорни Стълби

Интериорни Стълби

Многообразието на различни конструктивни решения свежда геометрически типовете интериорни стълби до няколко:

Права стълбахарактеризира се с най-удобно преодоляване на разликата в етажните нива. Изисква отвор в плочата почти по цялата дължина.

Г-образна стълба с ляв или десен подходПрилага се когато недостига размер за права стълба, както и усвояване на геометрично пространство встрани от отвора на плочата.

Спираловидна ( вита) стълба Определящото при този тип е, че пести максимално стълбищно пространство, но е предназначена като спомагателна стълба. Движението по нея е затруднено, особенно за възрастни и силно зависещо от радиуса на завъртане на стълбата.

П-образна При наличие на свободна стълбищна клетка, това е решение, което удовлетворява напълно изискванията за удобство. С ъглови площадки или с ветрилообразни ъглови стъпала и прави участъци, този тип е комбинация между права и спираловидна стълба.

Пачи крак Стълба позволяваща максимално бързо преодоляване на дадени нива, при най-малко необходим геометричен размер. Прилага се при невъзможност да се построи друг тип, както и когато целта е да се достигнат не много често използвани помещения.

 

Като конструктивни решения за интериорни стълби могат да бъдат решени, както със затворени светли отвори между стъпалата (контра чела), така и с отворени. Прилагането на един от двата вида, зависи преди всичко от това какъв краен интериорен ефект целим.
Отговорно внимание е към начина на укрепване на стълбата. Инженерните решения са правилни, когато отделните детайли са свързани по начин недопускащ тяхното разединяване, дори и при прилагане на усилия и въздействия неприсъщи на нормалната експлоатация.
Уникален случай в нашата практика е при проект №196, при който при възникнал пожар на второ ниво, цялата операция по гасенето, бе извършена ползвайки се от стълба тип „Пачи крак „Стълбата и след пожара бе в своята цялост и статична ненарушимост, само с нарушени лакови покрития и обгорени изолирани места.
Дългогодишната ни без рекламационна практика, показва, че стриктното спазване на нормативните изисквания, влагането на сертифицирани материали и точно обработени и сглобени възли, гарантира надеждната и дълговременна експлоатация на проектираните и изработени от нас стълби.

 

Проектирането и изработванито на една интериорни стълби е сложна и трудоемка задача, изискваща познаването на нормативни изисквания, физико-механичните свойства на влаганите материали и др.,както и специализирано технологично оборудвне.
За 19 години тясно специализирани в тази област, ние сме решили необходимия обем задачи, за което може да се убедите разглеждайки галерията ни.

Ето защо, базирайки се на натрупания опит ПРЕДЛАГАМЕ:

На желаещи сами да изработят и монтират необходимата им интериорна дървена стълба.

 1. Изработване на пълна конструктивна документация съдържаща:
  • Чертежи DWG формат А4 с погледи и изометрия(перспектива)
  • Plot файл (шаблони) 1:1 или DXF файл по детайли
  • 3D изображение на стълбата със етажната ситуация.
  • 3D изображения на детайли.
  • Разчет на необходимите материали и крепежни елементи.
 2. Изработване на авторски детайли за INOX парапети.
 3. Изработване на детайлите от дърво на високотехнологично CNC оборудване.
 4. Инструкция за монтаж.
 5. Наш транспорт за страната.
Summary
Review Date
Reviewed Item
Интериорни стълби
Author Rating
51star1star1star1star1star