0888 979 122

0888 962 475

t_vasilev@mail.bg

Дървени стълби

Дървени стълби – това са конструктивните и декоративни елементи с който се постига уникално и неповторимо усещане в общият облик на жилището.

 

Дървени стълби

Дървени стълби

Различните типове дървени стълби могат да се реализират от различни материали в зависимост от предпочитанията на възложителя.
Нашата фирма, тясно се е специализирала в изработването на вътрешни стълби от масивна дървесина.

Дървени стълби – материали който се използват

Характерните изисквания при приемането на един или друг вид дървен материал са следните :

Якост на дървесината. Характеризира се с това доколко физико-механичните свойства на избрания вид дърво, удовлетворява изискванията за съдържание на влага,еластични свойства, напрежение и твърдост.
Влага. Тъй като дървото е естествен продукт, то той е подложен на много и променящи се влияния. Използваният дървен материал трябва да бъде със процентно съдържание на влага не повече от 8-10%, за да се гарантират неговите механични свойства. Ние извършваме входящ контрол за съдържание на влага, както и съхраняваме материяла в закрити помещения с контрол на влагата и условия индентични с производствените.
Еластичност.  Различните видове дървесина при натоварване имат различна еластичност (свойство след приложен опън (натиск) да възвърнат първоначалната си геометрия). При характерните за стълбите статични и динамични натоварвания, правилният избор е от решаващо значение.
Твърдост. Условие за практическата експлоатация на стълбата е избраната дървесина да удовлетворява изискване за трудно механично увреждане при нормална използване. Избора на дървесни видове във възходящ ред, като: бряст, череша, орех, червен дъб, бук, бял дъб, дава тази възможност. В допълнение, текстурата на широколистните видове,дава възможност заедно с лаковите покрития за специфични интериорни решения.

Ние прилагаме в етапа на проектиране, вземайки в предвид горните условия, компютърно моделиране и симулационен анализ. Залаганите параметри, геометричните характеристики и прилаганите натоварвания (многократно превишаващи експлотационните), ни дават възможността да предоставим на Възложителя гаранцията за дългогодишно използване.

Дървени стълби – технология на производство

Дървената стълба е конструктивно решение с висока отговорност. За да получим в крайна сметка изделие което е точно монтирано на проектираното място, е необходимо всички детайли, сборки и модули да бъдат изработени с точни геометрични размери , повърхнини и форми.

Ние използваме високо точно и производително CNC оборудване осигуряващо стъпка 1/100 мм, и произволни геометрични форми. За постигане равнинност на детайлите-калибровъчен шлайф с електронно регулирана точност 1/10 мм. Всички детайли осигуряващи носещите и закрепващи части на осигурителните парапети са наша разработка. Изработват се от фабрично огледално полиран INOX, и термообработен AL D16T с последващо полиране. По този начин металните детайли не променят характеристиките и външният вид за цялото време на експлоатация. Не се нуждаят от подръжка. Внедреното закрепване, тествано както симулативно, така и реално за изминалите години,гарантира най-важното изискване към стълбата-БEЗОПАСНОСТ.

Дървени стълби – лакови покрития

Основни изисквания към нанесените лакови покрития са:

Стабилност на цветовият фон; защита на дървесината от влага; износоустойчивост и лесна подръжка. Нанесените от нас лакови покрития са полиуретанови на двукомпонентна основа. От дългогодишни наблюдения, не се е налагало наши клиенти да са корегирали или нанасяли нови покрития.

Проектирането и изработванито на интериорни дървени стълби е сложна и трудоемка задача, изискваща познаването на нормативни изисквания, физико-механичните свойства на влаганите материали и др., както и специализирано технологично оборудвне.
За 19 години тясно специализирани в тази област, ние сме решили необходимия обем задачи, за което може да се убедите разглеждайки галерията ни тук.

Ето защо, базирайки се на натрупания опит ПРЕДЛАГАМЕ:

На желаещи сами да изработят и монтират необходимата им интериорна дървена стълба.

 1. Изработване на пълна конструктивна документация съдържаща:
  • Чертежи DWG формат А4 с погледи и изометрия(перспектива)
  • Plot файл (шаблони) 1:1 или DXF файл по детайли
  • 3D изображение на стълбата със етажната ситуация.
  • 3D изображения на детайли.
  • Разчет на необходимите материали и крепежни елементи.
 2. Изработване на авторски детайли за INOX парапети.
 3. Изработване на детайлите от дърво на високотехнологично CNC оборудване.
 4. Инструкция за монтаж.
 5. Наш транспорт за страната.

 

Интериорни дървени стълби Интериорни дървени стълби Интериорни стълби

Summary
Review Date
Reviewed Item
Дървени стълби
Author Rating
51star1star1star1star1star