Контакти: тел: 0888 979 122 | 0888 962 475 email: t_vasilev@mail.bg
Какво може да създадем за вас

Конструктивните  решения за интериорни стълби могат да бъдат решени, както със затворени светли отвори между стъпалата (контра чела), така и с отворени.
Инженерните решения са правилни, когато отделните детайли са свързани по начин недопускащ тяхното разединяване, дори и при прилагане на усилия и въздействия неприсъщи на нормалната експлоатаци.

Отговорно и важно е конструктивното решение за осигуряване статичната якост на стълбата.

Фирма „Василев и син – Инженеринг“ EOOД

Имаме изградена и отстоявана политика за решаване на отделните проекти, изразяваща се в следните насоки:

 • индивидуален подход;
 • стриктно спазване изискванията на стандартите и по -точно DIN 18064-65 4174;
 • разработени собствени технически условия;
 • прилагане на съвременни специализирани методи за компютърно проектиране и симулативен анализ;
 • използване на високо качествени материали с гарантирани физико-механични и химични свойства;

НАШАТА МИСИЯ

Правилният избор на влаганите материали и технологията на изработването и ще Ви дадем гаранция за експлотационните качества на Вашата интериорна стълба.
Фирмата ни е дългогодишно тясно специализирана в реализирането на индивидуални проекти на Интериорни Стълби, Дървени Стълби и Вити Стълби. С персоналният ни подход, Ви даваме дори възможността лично да участвате в етапите на идейният проект и проектирането, така ще можете да реализирате идейте си.

Последни проекти

Фирмата ни е дългогодишно тясно специализирана в реализирането на индивидуални проекти на Интериорни Стълби, Дървени Стълби и Вити Стълби.

Какво може да Ви предложим

Проектирането и изработванито на една интериорна дървена стълба е сложна и трудоемка задача,изискваща познаването на нормативни изисквания,физико-механичните свойства на влаганите материали и др.,както и специализирано технологично оборудвне.

Ето защо,базирайки се на натрупания опит ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Изработване на пълна конструктивна документация съдържаща:
 • Чертежи DWG формат А4 с погледи и изометрия(перспектива)
 • Plot файл (шаблони) 1:1 или DXF файл по детайли
 • 3D изображение на стълбата със етажната ситуация.
 • 3D изображения на детайли.
 • Разчет на необходимите материали и крепежни елементи.
 • Изработване на авторски детайли за INOX парапети.
 • Изработване на детайлите от дърво на високотехнологично CNC оборудване.
 • Инструкция за монтаж.
 • Наш транспорт за страната.

Свържете се с нас:

Винаги сме отворени за предложения и обсъждане на Вашите идеи може да се свържете с нас през контактната форма