0888 979 122

0888 962 475

t_vasilev@mail.bg

Проектиране, изработване и монтиране на вътрешни дървени стълби.
19 години дейност без рекламации с над 224 реализирани проекта,
удовлетворяващи изискванията на клиентите ни.

Интериорни стълби - вътрешни дървени стълби

Стълбата - това е връзката между два етажа, начина да преминете от едно ниво на друго, място в интериора, през което минаваме,но не и без да забелязваме.

Стълбата - това е важен конструктивен и декоративен елемент с който трайно се подчертава индивидуалността на всяко жилище, внасяйки неповторимо усещане.

Стълбата, този конструктивен възел, трябва да отговаря на строгите изисквания на стандарта и строителните норми за удобство при ползване, безопасност и надеждност. Ето защо при избора на Вашата стълба, трябва да бъдете внимателни, като отговорно подходите при избор типа на конструкцията. Правилният избор на влаганите материяли и технологията на изработването и ще Ви даде гаранция за експлотационните качества на Вашата интериорна стълба. Най-доброто решение еда сеобърнете към производители които могот да удовлетворят Вашите изисквания и очаквания.

Фирмата ни е дългогодишно тясно специализирана в реализирането на индивидуални проекти на Интериорни Стълби, Дървени Стълби и Вити Стълби. С персоналният ни подход,давайки Ви дори възможността лично да участвате в етапите на идейният проект и проектирането, ще можете да реализирате идейте си.

Фирма "Василев и син -Инженеринг" EOOД има изградена и устоявана политика за решаване на отделните проекти,изразяваща се в следните насоки:

  • - индивидуален подход
  • - стриктно спазване изискванията на стандартите и по -точно DIN 18064-65 4174
  • - разработени собственни технически условия
  • - прилагане на съвременни специализирани методи за компютърно проектиране и симулативен анализ.
  • - използване на високо качествени материали с гарантирани физико-механични и химични свойства.
  • - съвременно технологично CNC оборудване, гарантиращо точността на обработваните повърхнини,така че възлите ,съединенията и сглобените модули да съответстват на заложените в проекта.
  • - монтаж на изделието с безразрушителни способи,при напълно завършени строителни дейности. Вие получавате не само стълба ,но и мебел
  • - 3годишна гаранция.

На база дългогодишната ни практична дейност можем гордо да заявим:

  • - Не сме допуснали нито една рекламация от всички проекти.
  • - Всички наши клиенти, са наши приятели.

Искренно желаем и с Вас да станем такива.Надяваме се, че запознавайки се с нашият сайт да получите максимална представа за възможностите ни.

Интериорни стълби
Интериорни стълби
Интериорни стълби
Интериорни стълби
Интериорни стълби
Интериорни стълби

още за интериорните стълби
Summary
Review Date
Reviewed Item
Проектиране, изработване и монтиране на вътрешни дървени стълби
Author Rating
51star1star1star1star1star