0888 979 122

0888 962 475

t_vasilev@mail.bg

Проектиране, изработване и монтиране на вътрешни дървени стълби.
19 години дейност без рекламации с над 224 реализирани проекта,
удовлетворяващи изискванията на клиентите ни.

Интериорни стълби - вътрешни дървени стълби

Стълбата - това е връзката между два етажа, начина да преминете от едно ниво на друго, място в интериора, през което минаваме,но не и без да забелязваме.

Стълбата - това е важен конструктивен и декоративен елемент с който трайно се подчертава индивидуалността на всяко жилище, внасяйки неповторимо усещане.

Стълбата, този конструктивен възел, трябва да отговаря на строгите изисквания на стандарта и строителните норми за удобство при ползване, безопасност и надеждност. Ето защо при избора на Вашата стълба, трябва да бъдете внимателни, като отговорно подходите при избор типа на конструкцията. Правилният избор на влаганите материяли и технологията на изработването и ще Ви даде гаранция за експлотационните качества на Вашата интериорна стълба. Най-доброто решение еда сеобърнете към производители които могот да удовлетворят Вашите изисквания и очаквания.

Фирмата ни е дългогодишно тясно специализирана в реализирането на индивидуални проекти на Интериорни Стълби, Дървени Стълби и Вити Стълби. С персоналният ни подход,давайки Ви дори възможността лично да участвате в етапите на идейният проект и проектирането, ще можете да реализирате идейте си.

Фирма "Василев и син -Инженеринг" EOOД има изградена и устоявана политика за решаване на отделните проекти,изразяваща се в следните насоки:

  • - индивидуален подход
  • - стриктно спазване изискванията на стандартите и по -точно DIN 18064-65 4174
  • - разработени собственни технически условия
  • - прилагане на съвременни специализирани методи за компютърно проектиране и симулативен анализ.
  • - използване на високо качествени материали с гарантирани физико-механични и химични свойства.
  • - съвременно технологично CNC оборудване, гарантиращо точността на обработваните повърхнини,така че възлите ,съединенията и сглобените модули да съответстват на заложените в проекта.
  • - монтаж на изделието с безразрушителни способи,при напълно завършени строителни дейности. Вие получавате не само стълба ,но и мебел
  • - 3годишна гаранция.

На база дългогодишната ни практична дейност можем гордо да заявим:

  • - Не сме допуснали нито една рекламация от всички проекти.
  • - Всички наши клиенти, са наши приятели.

Искренно желаем и с Вас да станем такива.Надяваме се, че запознавайки се с нашият сайт да получите максимална представа за възможностите ни.

Интериорни стълби
Интериорни стълби
Интериорни стълби
Интериорни стълби
Интериорни стълби
Интериорни стълби

още за интериорните стълби
Summary
Reviewer
Василев и син - Инженеринг
Review Date
Reviewed Item
Проектиране, изработване и монтиране на вътрешни дървени стълби
Author Rating
5НачалоНачалоНачалоНачалоНачало